<input id="6qmuy"><acronym id="6qmuy"></acronym></input>
 • <input id="6qmuy"></input>
 • <menu id="6qmuy"></menu><input id="6qmuy"></input>
  <nav id="6qmuy"></nav>
 • <input id="6qmuy"></input>
 • 手机APP下载

  您现在的位置: 首页 > 托福 > 托福写作 > 托福独立写作真题 > 正文

  2018年8月25日托?;懈6懒⑿醋髯魑恼嫣?/h1> 来源:可可英语 编辑:Sara ?  VIP免费外教试听课 |  可可官方微信:ikekenet


  Which kind of professors will you choose when selecting the courses?
  1. Some professors who are voted to be the most popular
  2. Some professors who are rewarded for outstanding research

  重点单词   查看全部解释    
  academic [.ækə'demik]

  想一想再看

  adj. 学术的,学院的,理论的
  n.

   
  mode [məud]

  想一想再看

  n. 方式,样式,模式,风格,时兴
  n.

   
  charm [tʃɑ:m]

  想一想再看

  n. 魅力,迷人,吸引力,美貌
  v. (使)陶

   
  cultivation [.kʌlti'veiʃən]

  想一想再看

  n. 教化,培养,耕作

  联想记忆
  outstanding [aut'stændiŋ]

  想一想再看

  adj. 突出的,显著的,未支付的

   
  traditional [trə'diʃənəl]

  想一想再看

  adj. 传统的

   
  analysis [ə'næləsis]

  想一想再看

  n. 分析,解析

  联想记忆
  patience ['peiʃəns]

  想一想再看

  n. 耐心,忍耐,毅力
  n. 单人玩的牌

  联想记忆
  factor ['fæktə]

  想一想再看

  n. 因素,因子
  vt. 把 ... 因素包括

  联想记忆
  persistence [pə'sistəns]

  想一想再看

  n. 坚持,毅力

   
  ?
  上一篇:下一篇:
  发布评论我来说2句

   最新文章

   可可英语官方微信(微信号:ikekenet)

   每天向大家推送短小精悍的英语学习资料.

   添加方式1.扫描上方可可官方微信二维码。
   添加方式2.搜索微信号ikekenet添加即可。
   正宗中国麻将旧版